ข่าวและประกาศ

หลักสูตรการพัฒนา

♦️ ตำแหน่งครู

♦️ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

♦️ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

♦️ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบอบรม วPA

♦️ คู่มือการใช้งาน

แนวทางการดำเนินการ ประเมิน​ตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ วPA ของ สพฐ.

♦️ ตำแหน่งครู 

♦️ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

♦️ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

♦️ ตำแหน่งผู้บริการการศึกษา

หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบทางภาษา

♦️ CEFR